Billede Credits: Pixabay

Hvad Er Danmarks BNP Pr. Indbygger?

05. February 2021

BNP er en af de bedste indikatorer for, hvor høj en levestandard, der er i et land. Ofte bruger man USD som valuta for målingen, da det derved gør sammenligningen mellem forskellige lande lettere og mere gennemsigtig. Vi kan allerede afsløre nu, at Danmarks BNP er en af de højeste i verden, men dog ikke helt i toppen. Faktisk ligger vi nr. 9 på verdensplan, hvilket må siges at være godkendt.

Hvad er danmarks BNP pr. Indbygger? Danmarks BNP pr. Indbygger ligger på 61.350,35 USD. Dette giver Danmark den 9. Højeste BNP pr. Indbygger i verden, kun overgået af Luxembourg, Schweiz, Irland, Norge, Island, USA, Singapore og Qatar. Kigger man på Danmarks samlede BNP, så ligger vi dog langt fra i toppen, da vores befolkning er meget lille.

På førstepladsen finder vi altså det lille fyrstedømme Luxembourg, der er kendt over det meste af verden for deres venligtsindede bankregler, skattely og fordelagtige skattelovgivning. I bunden finder vi det afrikanske land Burundi, der har en BNP pr. Indbygger på 261 USD.

Man kan altså argumentere for, at Burundi set fra et globalt synspunkt er det fattigste land i hele verden. Deres meget lave BNP pr. Indbygger gør det svært at deltage og få gavn af verdensøkonomien og internationaliseringen. Eksempelvis er det meget svært at importere varer fra udlandet, hvor økonomien er langt større.